Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Cận cảnh công trình lắp đặt song chắn rác Composite của Đại Tín

Ngay khi ký được hợp đồng và triển khai cung cấp sản phẩm chúng tôi luôn đến tận từng công trình để xem xét và cung cấp, lắp đặt song chắn rác Composite hoặc nắp hố ga sao cho thẩm mỹ và phù hợp nhất.