Thử tải song chắn rác bằng gang 250 KN

Công ty Cổ Phần Đại Tín Việt Nam phối hợp cùng với chủ đầu tư là tập đoàn Nam Cường tiến hành thử tải song chắn rác bằng gang với mức thử tải là 250 KN. Trong quá trình thử tải song chắn rác của công ty Đại Tín đã vượt qua mức thử tải…

Xem thêm