Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Chính sách An toàn lao động tại Công ty

Chính sách An toàn lao động tại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam là một phần của Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, An toàn và phòng tránh tai nạn là trách nhiệm của mọi người. Mỗi nhân viên phải tuân thủ các quy định của Công ty và thực hiện các công việc của mình đảm bảo an toàn.

Chính sách của công ty là cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho toàn bộ nhân sự và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Phòng tránh tai nạn là yếu tố cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

  • Luôn tuân thủ các quy định về an toàn, coi an toàn là ưu tiên hàng đầu
  • Cố gắng tìm mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro thương tật, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và hư hại tài sản
  • Nâng cao khả năng quản lý, tăng cường hoạt động kiểm soát an toàn một cách có hệ thống
  • Thực hiện các chương trình đào tạo toàn diện về an toàn và kiểm tra định kỳ về an toàn lao động.

Mỗi nhân viên phải tuyệt đối tuân thủ chính sách an toàn này. Hãy nhớ rằng, bạn đóng góp công sức vào công tác phòng tránh tai nạn và thương vong cũng chính là giúp ích cho bạn và đồng nghiệp của bạn – chúng ta cùng nỗ lực hết sức để đảm bảo không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra.

Nghiêm cấm những hành vi sau:

  • Say rượu, bia, sử dụng các chất kích thích, chơi điện tử, chứng khoán hoặc chơi cờ bạc trong thời gian làm việc.
  • Nghiêm cấm mọi biểu hiện gây mất trật tự, mỹ quan, thiếu văn hoá tại nơi làm việc