Chính sách và Quy định chung

Những chính sách quy định chung của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam về An toàn, sức khỏe, môi trường làm việc, cụ thể như sau:

  • Chính sách Nhân sự
  • Chính sách Chất lượng sản phẩm
  • Chính sách vận chuyển và giao nhận
  • Chính sách đổi trả sản phẩm và hoàn tiền
  • Quy định và hình thức thanh toán
  • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

Tất cả các Chính sách và Quy định chung đều được cập nhật liên tục nhằm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng, đồng thời hoàn thiện các quy trình quản lý lý công việc tại Công ty chúng tôi.