Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Cung cấp song chắn rác composite đầu năm 2020

Đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam mở hàng cung cấp song chắn rác composite cho dự án cho dự án Vinhomes Ocean Park giai đoạn 1.