Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Giá trị cốt lõi và Triết lý kinh doanh của Đại Tín Việt Nam

Đóng góp vào sự phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, Cán bộ Công nhân viên Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam thấm nhuần Giá trị cốt lõi và Triết lý kinh doanh của Công ty bằng bằng khát khao cùng niềm đam mê bằng cả trái tim để phấn đấu trở thành công ty tư nhân hàng đầu hàng đầu trong trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm làm từ gang và composite.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI (CORE VALUE)

 • Tính chuyên nghiệp: thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả
 • Tính liên kết: thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trong Công ty
 • Tính trung thành: trung thành với lợi ích Công ty
 • Tính quyết liệt: tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty
 • Yếu tố con người: tôn trọng, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 • Chất lượng sản phẩm: Là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững
 • Khách hàng là bạn hàng: cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng
 • Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh
 • Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.
 • Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển vững chắc của Công ty
 • Kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của Đại Tín Việt Nam
 • Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt