Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Quy trình đúc gang bằng công nghệ lò trung tần

Trước đây, người ta chủ yếu đúc gang bằng lò than, các công đoạn làm bằng thủ công. Trong những năm gầy đây Quy trình đúc gang bằng công nghệ lò trung tần khi tiến bộ công nghệ đã được áp dụng nhờ đó mà chất lượng sản phẩm ngày càng tăng lên.

Trải qua 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Đại Tín Việt Nam hoàn toàn nắm vững công nghệ và quy trình đúc gang bằng công nghệ lò trung tần trong công đoạn nấu luyện gang.

Những ưu điểm đúc gang bằng công nghệ lò trung tần

– Quy mô sản phẩm: Sản xuất thử nghiệm 06 tấn sản phẩm (06 mẻ) đạt yêu cầu kỹ thuật mác gang GX 15-32, gồm: 02 tấn (02 mẻ) phôi gang bơm cơ, 02 tấn (02 mẻ) phôi gang bơm điện 02 tấn (02 mẻ) nắp hố ga; 04 tấn sản phẩm (04 mẻ) đạt yêu cầu kỹ thuật mác gang GX 18-36, gồm: 02 tấn (02 mẻ) phôi gang bơm hút cát, 02 tấn (02 mẻ) phôi gang bánh răng các loại.

– Nâng cao chất lượng các sản phẩm đúc gang, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm mác gang theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659:75.

– Công suất xưởng đạt từ 770 đến 1400 tấn sản phẩm/năm.

– Cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, giảm các tác nhân gây ô nhiểm môi trường nhằm đạt được các chỉ tiêu về môi trường theo quy định.