Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Nắp ga cống thân vuông

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn châu Âu EN 124

Vật liệu: Sản phẩm bằng gang đúc

Bảo vệ bề mặt: Sản phẩm đúc được xử lý khô, sạch bụi, gỉ, bên ngoài sơn nhựa đường màu đen