Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Nắp hố ga E600

Sản phẩm Nắp hố ga E600 thuộc nhóm Cấp E, tải trọng >= 600kN ~60 tấn, sử dụng cho khu vực có xe tải trọng lớn, quốc lộ, cảng, sân bay theo Tiêu chuẩn EN 124 Châu Âu về nắp hố ga.

Danh mục: Từ khóa: