Song chắn rác và khung

Song chắn rác và khung của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn châu Âu EN 124 quy định yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế, phương pháp thử đối với ga cống và song chắn rác được sử dụng tại những nơi dành cho xe cộ và người đi bộ

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email