Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tấm ghi bảo vệ gốc cây

    Tấm ghi bảo vệ gốc cây được Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam sản xuất bằng 02 nguyên liệu chính là gang và composte theo kích thước đặt hàng của khách.