Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tấm sàn grating mạ kẽm

Phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, hay còn gọi là nhúng kẽm, là cách truyền thống để phủ cho ống thép một lớp bảo vệ các tấm sàn grating mạ kẽm đều được qua xử lý bề mặt được nhúng vào một bể chứa kẽm nóng chảy. Lớp kẽm bảo vệ này phủ cả hai mặt của tầm sàn grating, do nó được nhúng hoàn toàn vào một bể dung dịch kẽm nóng.

Liên hệ: 0912 209 525

Danh mục: Từ khóa: