Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: 99 năm

Nắp hố ga gang cầu và gang xám có cầu độ bền lên đến 99 năm

Với những đặc tính và ưu điểm của nắp hố ga gang cầu và gang xám có cầu độ bền lên đến 99 năm bằng khoảng thời gian mà các dự thảo giao đất đặc khu 99 năm. Với đặc tính: nhiệt độ nóng chảy thấp, độ chảy loãng tốt, tính đúc tốt, dễ gia công, […]