Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Chuẩn mực đạo đức

Các chuẩn mực đạo đức của Người lao động Đại Tín Việt Nam

Chuẩn mực đạo đức Công ty đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho mỗi nhân viên về cách thực hiện những nguyên tắc kinh doanh. Chuẩn mực này nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết trong việc hành xử hợp pháp và trung thực, đặt lợi ích công ty lên trên lợi ích cá […]