Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Đô thị

Top 12 tỉnh thành có tốc độ đô thị hóa cao nhất cả nước

Đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế,chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư. Các đô thị không chỉ là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động mà còn là nơi tiêu thụ […]