Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Gang cầu

Đặc điểm hóa học gang cầu thành phần cấu tạo chính của nắp hố ga

Nắp hố ga gang cầu

Gang cầu còn được gọi là gang bền cao có than chì ở dạng cầu nhờ biến tính gang xám lỏng bằng các nguyên tố Mg, Ce và các nguyên tố đất hiếm. Đặc điểm hóa học gang cầu có độ bền cao nhất trong các loại gang do graphit ở dạng cầu tròn, bề ngoài cũng […]