Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: giao tiếp điện thoại

Văn hóa trong giao tiếp điện thoại

Văn hóa trong giao tiếp điện thoại Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam là một phần trong Văn hóa doanh nghiệp của Công ty chúng tôi. Văn hóa trong giao tiếp điện thoại Trả lời không quá 3 tiếng chuông Khi gọi đi, câu đầu tiên: Chào hỏi + xưng danh Khi nhận […]