Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn trong đó trách nhiệm chính thuộc về cấp xã trong việc lập quy hoạch và quản lý quy hoạch. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phải bảo […]

Trách nhiệm và quyền hạn quản lý hạ tầng kỹ thuật cấp xã, huyện

Trách nhiệm và quyền hạn quản lý hạ tầng kỹ thuật cấp xã, huyện

Trách nhiệm và quyền hạn quản lý hạ tầng kỹ thuật cấp xã, huyện tại các vùng, miền nông thôn tại Việt Nam hướng đến xây dựng một hệ thống đô thị văn minh, hiện đại trên khắp cả nước Trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền xã Đây là đơn vị hành chính […]

Phân loại hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam

Phân loại hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam

Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, xử lý các chất thải, nghĩa địa, nghĩa trang; cây xanh công viên và các công trình khác. Đây là những cơ sở vật chất, […]