Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Lưới chắn rác hố ga

Lưới chắn rác hố ga có công dụng gì đối với hệ thống thoát nước

Lưới chắn rác hố ga được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng nhất là hạ tầng giao thông đô thị hiện nay nhằm đảm bảo quá trình lọc rác thải sinh hoạt hay sản xuất trước khi đi vào xử lý. Nói một cách đơn giản là lưới chắn rác hố […]