Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Nắp đậy hố ga

Nắp đậy hố ga thoát nước công cộng được làm bằng gì ?

Rất nhiều khách hàng, người dân có những thắc mắc liên hệ đến chúng tôi để hỏi về Nắp đậy hố ga thoát nước công cộng được làm bằng gì là phổ biến ? Hố ga là những hố nằm ở dưới cống thoát nước thải, trên miệng thường có nắp đậy để đảm bảo an […]