Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Nắp hố ga và song chắn rác

Nhà sản xuất nắp hố ga và song chắn rác tại Thái Nguyên

Nhà sản xuất nắp hố ga và song chắn rác tại Thái Nguyên nằm trong cụm Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên nơi sản xuất và cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước những sản phẩm gang, sắt, thép đa dạng. Với sự phát triển ồ ạt của nền kinh tế tại […]

Cung cấp nắp hố ga và song chắn rác tại Vĩnh Phúc

Hiện nay tình trạng ăn cắp nắp hố ga và song chắn rác ngày càng trở nên nhiều và xảy ra ở khắp mọi nơi trên cả nước. Điển hình tại Vĩnh Phúc, tình trạng này khá nhiều và chưa tìm được giải pháp triệt để. Hố ga không có nắp đậy sẽ gây ra […]