Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: tấm đan rãnh thoát nước

Tấm đan rãnh thoát nước bằng gang đúc và composite của Đại Tín

Được sản xuất bằng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt tấm đan rãnh thoát nước bằng gang đúc và composite của Đại Tín đều đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và Thế giới. Các tấm đan rãnh thoát nước được thiết kế là các thanh gang theo chiều chịu tải […]