Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: TCVN 10333-1: 2014

TCVN 10333-1: 2014 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Hố thu nước mưa và ngăn mùi

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10333-1:2014 qui định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử kiểm tra nghiệm thu chất lượng đối với sản phẩm hố thu nước mưa và hố ngăn mùi bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho hệ thống thoát nước đô thị. Mời các bạn […]