Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Thử nghiệm song chắn rác

Bảng kết quả thử nghiệm Song chắn rác bằng gang của Đại Tín

Bảng kết quả thử nghiệm Song chắn rác bằng gang của Đại Tín

Khi triển khai đấu thầu thi công các dự án, hạng mục: đường giao thông; thoát nước mưa; thoát nước thải đều phải có bảng kết quả thử nghiệm Song chắn rác bằng gang từ các cơ quan chức năng quản lý nhà nước. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ cập nhật 01 mẫu ngẫu nhiên […]