Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Thử tải nắp hố ga gang cầu 400Kn

VIDEO quá trình thử tải nắp hố ga gang cầu 400Kn tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.