Thực hiện gói thầu mở rộng tuyến đường Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam đã thực hiện gói thầu dự án cải tạo nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch nhằm mở rộng mặt cắt ngang đường và thi công cầu vượt trong năm nay.

Tuyến đường Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn vì khu vực này có nhiều trường đại học, khu dân cư, lại là tuyến xuyên tâm của phương tiện phía tây nam thủ đô.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với mục tiêu: Nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch – Tôn Thất Tùng – Đông Tác, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực; từ đó từng bước góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của Thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch nằm trong khu dân cư Kim Liên, Trung Tự, đây là nơi có mật độ dân lớn, cũng như khu vực xung quanh tập trung rất nhiều trường đại học như Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn, Học viện Ngân hàng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng. Mặt khác, đây cũng là điểm thu hút các phương tiện giao thông di chuyển từ khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy ra trục Kim Liên mới – Đại Cổ Việt để qua cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương sang bên kia sông Hồng, nên tuyến đường này có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch với đường Tôn Thất Tùng, đường Đông Tác vào giờ cao điểm. Việc đầu tư mở rộng, tổ chức lại giao thông tại nút giao này sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường và góp phần phát triển kinh tế – xã hội Thành phố.

Nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch
Nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư với mục tiêu: Nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch – Tôn Thất Tùng – Đông Tác, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực; từ đó từng bước góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của Thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô Hà Nội.

Quy mô đầu tư xây dựng: Cải tạo, mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, xén hè mở rộng bên phải từ 4,5 m đến 6,0 m (từ tim nút Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch đến đường Đào Duy Anh), kết hợp xén hè mở rộng đường Tôn Thất Tùng và đường Đông Tác trong phạm vi nút; chiều đài tuyến chính khoảng 800m. Chỉnh trang, cải tạo nút giao thông Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch và các tuyến nhánh và tổ chức giao thông theo QCVN 41/2016/BGTVT; thực hiện bảo vệ công trình ngầm trong phạm vi dự án; xây dựng hệ thống chiếu sáng và một số công trình phụ trợ khác. Cải tạo mở rộng cầu Trung Tự: Bên phải tuyến mở rộng cầu cũ thêm 7,0 m, bên trái tuyến mở rộng cầu cũ thêm 4,0 m; kết cấu phần mở rộng cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sơ đồ 01 nhịp dầm dài 12 m; móng cọc bê tông cốt thép; tải trọng thiết kế: HL93.

Cũng theo quyết định, UBND Thành phố yêu cầu có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về năng lực của đơn vị, cá nhân tư vấn lập dự án, tính chuẩn xác (khối lượng và kinh phí) và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, với các cơ quan quản lý liên quan để triển khai thiết kế bản vẽ thi công và thực hiện dự án đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và phối hợp thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định hiện hành.

Đánh giá

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email