Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Thực hiện hạ tầng thoát nước dự án khu đô thị tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam triển khai thực hiện hạ tầng thoát nước dự án khu đô thị tại huyện Thanh Trì, Hà Nội với các sản phẩm chủ lực như nắp hố ga và song chắn rác composite.