Tiêu chuẩn nào để các hố ga đảm bảo an toàn?

Theo Luật giao thông đường bộ, các công trình xây dựng thi công trên đường phố đang sử dụng đều phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Công việc đảm bảo an toàn này đã được chủ đầu tư và sở Giao thông Vận tải kiểm tra, phê duyệt cấp phép, tính tiền cho nhà thầu.

Hệ thống pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng hiện nay không thiếu. Từ Luật xây dựng đến Luật giao thông đường bộ cũng như các nghị định, thông tư liên quan đều quy định về vấn đề này và hai chữ “an toàn” được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Khi thi công trên các con đường đang khai thác, các đơn vị có liên quan phải tuân thủ điều 47 Luật giao thông đường bộ 2008 với các quy định bắt buộc như: thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo đúng nội dung của giấy phép và quy định của pháp luật về xây dựng.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí báo hiệu, rào chắn tạm thời tại nơi thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Ngoài hàng chục văn bản luật, nghị định Chính phủ, thông tư bộ ngành điều chỉnh công tác an toàn lao động trong hoạt động đầu tư xây dựng, các bộ và địa phương cũng có hàng trăm văn bản chỉ đạo thường xuyên và đột xuất về công tác an toàn trong thi công xây dựng.

Về mặt kỹ thuật, đặc biệt là với nắp hố ga, nguyên nhân gây ra phần lớn các vụ tai nạn, loại sản phẩm này thường được thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn EN 124 châu Âu dưới đây:

Tiêu chuẩn EN 124 châu Âu về nắp hố ga. Ảnh: Gang thép Thái Nguyên
Tiêu chuẩn EN 124 châu Âu về nắp hố ga. Ảnh: Gang thép Thái Nguyên
Đánh giá

0912.209.525
Tư vấn miễn phí

Yêu cầu báo giá
Thông báo qua email