Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tổng hợp các bản vẽ song chắn rác composite và gang