Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tổng hợp các bản vẽ thiết kế nắp hố ga gang và composite