Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Trên công trường thi công hạng mục lắp đặt nắp hố ga

Công việc thường xuyên nhất của chúng tôi là luôn di chuyển cùng trên những dự án, trên những công trường thi công dự án với hạng mục lắp đặt nắp hố ga, song chắn rác… để đồng hành cùng với nhà thầu, đối tác.

Luôn đồng hành cùng các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát cố gắng hoàn thành mục tiêu đưa tiến độ các công trình mà Đại Tín Việt Nam cung cấp hạng mục lắp đặt nắp hố ga và các sản phẩm khác như nắp bể cáp, song chắn rác đích đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Sản phẩm nắp hố ga chất lượng cao của Đại Tín luôn được khách hàng tin tưởng sử dụng

Lãnh đạo Công ty cũng như các phòng ban, tổ đội sản xuất luôn quyết liệt đúc gang, đúc sản phẩm đảm bảo tốt các điều kiện và yêu cầu khắt khe của Chủ đầu tư theo hợp đồng đã được ký kết nhưng phải đảm bảo an toàn lao động trên trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đại Tín Việt Nam đã tập trung xây dựng quy trình quản lý an toàn, sức khoẻ, môi trường, ban an toàn thường xuyên tổ chức các buổi toolbox meeting phổ biến, phân tích và đánh giá các hoạt động an toàn, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác an toàn tại công trường.

Nhiệm vụ trọng tâm Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam đặt ra là tiếp tục ổn định và phát huy sức mạnh mọi nguồn lực, chủ động hoàn thành đúng tiến độ khối lượng công việc đã ký kết, tạo niềm tin với nhà thầu và chủ đầu tư, khẳng định là đơn vị nhà thầu số 1 trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm từ composite và gang đúc như hạng mục lắp đặt nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp thông tin, nắp bể cáp điện lực, tấm sàn grating…