Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Yêu cầu về khả năng chịu tải song chắn rác và nắp hố ga

Yêu cầu về khả năng chịu tải song chắn rác và nắp hố ga theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN TCVN 10333 – 3:2014 hố ga thoát nước bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – phần 3: nắp và song chắc rác (Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 3: Manhole covers and gratings)

Trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu thêm các yêu cầu cụ thể bao gồm các yêu cầu về: Ngoại quan (độ phẳng bề mặt, Nứt bề mặt) và Yêu cầu về độ mài mòn

1. Yêu cầu về ngoại quan

Độ phẳng bề mặt: Bề mặt tiếp xúc giữa khung đỡ và nắp hốga hoặc song chắn rác phải phẳng đều, không được có các điểm lồi lên hoặc lõmxuống quá 2 mm.

Nứt bề mặt: Đối với nắp hoặc song chắn rác bê tông cốt thép, cho phép có các vết nứt bề mặt với chiều rộng không lớn hơn 0,1 mm. Các vết nứt này có thể được sửa chữa bằng cách xoa hồ xi măng.

2. Yêu cầu về độ mài mòn

Đối với nắp hoặc song chắn rác bê tông, độ mài mòn không được lớn hơn 0,6 g/cm2.

3. Yêu cầu về khả năng chịu tải

Khả năng chịu tải của nắp hố ga và song chắn rác được qui định tại Bảng 3.

Loại nắp và song chắn rác Lực nén gii hạn, kN Ch tiêu đánh giá đối vi loại sản phẩm chế tạo từ vật liệu
Gang, thép và composite nhựa nhiệt rắn cốt si thủy tinh Bê tông
A 15 15 – Biến dạng dư cho phép khi gia tải đến giá trị 3/4 lực nén giới hạn, mm, không lớn hơn 1/500 so với đường kính hoặc chiều rộng;

– Khi thử tải tiếp đến lực nén giới hạn và duy trì (30 ± 2) s, nắp hoặc song chắn rác không bị nứt.

Độ rộng vết nứt ở mặt dưới khi gia tải đến lực nén giới hạn không lớn hơn 0,2 mm
B 125 125
C 250 250
D 400 400
E 600 600
F 900 900

Yêu cầu về khả năng chịu tải theo TCVN đáp ứng tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu về Nắp hố ga và Song chắn rác BS EN 124:1994 !

Yêu cầu về khả năng chịu tải nắp hố ga

Quý vị có thể tham khảo thêm trong bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết.

Yêu cầu về kích thước nắp hố ga chuẩn