Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Yêu cầu về kích thước song chắn rác chuẩn

Yêu cầu về kích thước song chắn rác chuẩn được quy định cụ thể trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10333 – 3:2014 hố ga thoát nước bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – phần 3: nắp và song chắc rác (Precast thin wall reinforced concrete manholes – Part 3: Manhole covers and gratings).

1. Khung và song

– Chiều dài và chiều rộng khung đỡ song chắnrác phải phù hợp với kích thước của miệng hố thu nước mưa bao gồm kích thước trong cộng với chiều dày thành theo TCVN 10333-1:2014.

– Một số kích thước cơ bản thông dụng của song chắn rác được trình bày trong Bảng 2.

Chiều rộng rãnh Cấp chịu tải Song chắn rác
A B H H1
250 A15 300 500 38 20
B125 800 50 30
350 A15 400 630 40 25
A15 800 50 30
B125 1000 65 35
380 A15 430 630 40 25
B125 850 55 30
C250 1000 65 35
450 A15 500 700 45 25
B125 800 55 30
C250 1000 65 35
450 A15 700 700 45 25
B125 800 55 30
C250 1000 65 45

Kích thước Khung đỡ song chắn rác

A B H H1
400 600 40 20
900 60 30
500 730 45 25
900 60 30
1100 65 35
530 730 50 25
950 60 30
1100 65 35
600 800 50 25
900 60 30
1100 65 35
800 800 50 25
900 60 30
1100 80 45
CHÚ THÍCH: * Áp dụng cho song chắn rác bằng gang, thép và composite, các loại song chắn rác làm bằng vật liệu khác theo yêu cầu thiết kế riêng;
Các kích thước khác được sản xuất theo yêu cầu của thiết kế hoặc khách hàng.

 

2. Lỗ thu nước của song chắn rác

– Lỗ thu nước của song chắn rác có thể hình tròn, hình vuônghoặc hình chữ nhật với đường kính hoặc chiều rộng từ 20 mm đến 30 mm. Chiều dàitùy thuộc vào chiều rộng của song chắn rác.

– Tổng diện tích lỗ thu nước không nhỏhơn 60 % diện tích bề mặt song chắn rác.

3. Các kích thước khác

Góc mở: Góc mở không nhỏ hơn 100°.

Khe hở: Khe hở giữa nắp hoặc song chắn rác với khung đỡ không lớn hơn 6 mm.

Cảm ơn quý khách đã tham khảo nguồn thông tin Yêu cầu về kích thước song chắn rác chuẩn ! Hi vọng với nội dung được tổng hợp từ Tiêu chuẩn Việt Nam trên sẽ giúp ích cho quý khách hàng/đối tác trong việc thiết kế cũng như dự toán công trình chính xác.

Tham khảo thêm nội dung:

Yêu cầu về kích thước nắp hố ga chuẩn

Song chắn rác composite