Đại Tín Việt Nam tuyệt đối không mua bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website cho một bên thứ ba nào khác.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Đại Tín Việt Nam thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về số sản phẩm đặt mua trực tuyến và thời gian đặt, nhận hàng:

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng sản phẩm
 • Thời gian giao hàng

Thông tin cá nhân thu thập sẽ được Đại Tín Việt Nam sử dụng lưu trữ thông tin khách hàng hoặc các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ / chăm sóc khách hàng.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ khách hàng quan tâm.
 • Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web theo yêu cầu.
 • Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

Đối với thông tin cá nhân, Đại Tín Việt Nam chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về cophandaitin@gmail.com.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Đại Tín Việt Nam chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Tại Đại Tín Việt Nam, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Đại Tín Việt Nam cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Đại Tín Việt Nam cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau :

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Đại Tín Việt Nam hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Đại Tín Việt Nam, vui lòng liên hệ qua số Hotline 0912.209.525 – 0984.848.369 hoặc email: cophandaitin@gmail.com.