Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Báo giá nắp hố ga

File excel bảng báo giá nắp hố ga gang được cập nhật mới nhât

Nắp hố ga gang cầu

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam xin trân trọng gửi tới quý công ty bảng báo nắp hố ga gang được cập nhật mới nhất ngày hôm nay để gửi khách hàng, cụ thể như sau: TT        Tên và quy cách sản phẩm Tải trọng ĐVT Số lượng Đơn giá       Thành […]

Báo giá nắp hố ga composite được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam trân trong gửi đến quý khách hàng/đối tác bảng báo giá nắp hố ga composite được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2018 với số lượng, tiêu chuẩn và kích thước cụ thể như sau: TT        […]

Bảng báo giá nắp hố ga, song chắn rác do Đại Tín trực tiếp sản xuất

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam xin trân trọng gửi tới quý công ty/đơn vị quan tâm bảng báo giá nắp hố ga, song chắn rác do Đại Tín trực tiếp sản xuất tại xưởng với số lượng, quy cách chi tiết các sản phẩm, cụ thể như sau TT        Tên và quy […]