Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Chính sách về rượu cồn

Chính sách về rượu cồn và chất kích thích

Chính sách về rượu cồn và chất kích thích được áp dụng tại công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như các nhà thầu và khách hàng của Công ty. Để […]