Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: đúc hố ga

Tại Ấn Độ 02 nghề đúc nắp hố ga và dọn cống vô cùng cơ cực

Tại Ấn Độ 02 nghề đúc nắp hố ga và dọn cống vô cùng cơ cực

Sau khi coi những bức ảnh này, chúng tôi thực sự rất xúc động bởi nghề đúc nắp hố ga và dọn cống vô cùng cơ cực của những người công nhân tại Ấn Độ. Những người đàn ông Ấn Độ sản xuất khoảng 2.750 nắp hố ga cho thành phố New York mỗi năm. Thiết […]