Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Hạ tầng giao thông

Phân loại hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam

Phân loại hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam

Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước, xử lý các chất thải, nghĩa địa, nghĩa trang; cây xanh công viên và các công trình khác. Đây là những cơ sở vật chất, […]

TP Cần Thơ phát triển hạ tầng giao thông gắn với phát triển đô thị

Đến nay, UBND thành phố Cần Thơ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đến năm 2030. Đây là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành và tham mưu đề xuất kế hoạch đầu tư trong ngắn, trung […]