Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Kết quả thử tải

Kết quả thử nghiệm (thử tải) song chắn rác bằng gang

Kết quả thử nghiệm (test report) hay còn gọi là kết quả thử tải nắp hố ga, song chắn rác bằng gang (load test for gully tops and manhole tops) của Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam. Với sản phẩm là Song chắn rác bằng gang kích thước 928x400x70mm phục vụ cho dự […]