Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: máng thu nước

Chi tiết lắp đặt máng thu nước, song chắn rác hạng mục thoát nước mưa

Trân trọng gửi đến quý độc giả, nhà thầu, chủ đầu tư bản vẽ chi tiết lắp đặt máng thu nước, song chắn rác hạng mục thoát nước mưa dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn một xã nông thôn mới. Chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn và tổ chức […]