Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: mương gang

Bản vẽ chi tiết mương gang, cửa thu nước thông dụng chống mùi hôi

Mặt cắt tỷ lệ 1-1 mương gang, cửa thu nước

Chống mùi hôi đang là một trong những giải pháp được ưu tiên sử dụng khi thực hiện các bản vẽ chi tiết mương gang, cửa thu nước thông dụng hiện nay vì tính bức thiết của hạ tầng đô thị hiện nay. Nhận được nhiều yêu cầu nhất từ quý khách hàng/đối tác trên cả […]