Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: nắp hố ga vuông

Bản vẽ chi tiết nắp gang vuông trên lề đường

Sau khi chúng tôi cập nhật các bản vẽ chi tiết sản phẩm của Đại Tín, chúng tôi tiếp tục nhận được yêu cầu cung cấp bản vẽ chi tiết nắp gang vuông trên lề đường, quý khách hàng có thể tham khảo tại bài viết này Yêu cầu kỹ thuật Phôi đúc không có khuyết […]