Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: thử nghiệm nắp hố ga

Kết quả thử nghiệm nắp hố ga gang D1000 x 100

Nhằm hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu thầu dự án, chúng tôi đã tiến hành đem sản phẩm nắp hố ga gang D1000 x 100 đến Trung tâm thử nghiệm vật liệu xây dựng XTEST Hà Nội để thử tải. Tên mẫu: nắp hố ga gang D1000 x 100 Cấp tải/Class: 12,5 tấn Xuất xứ/Source: Công […]