Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Vỉ chắn rác

Một số loại Vỉ sắt chắn rác tại trên đường phố

Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam trong quá trình khảo sát thực tế cũng như thăm dò thị trường đã Tổng hợp một số loại vỉ sắt chắn rác trên đường phố đô thị cũng như công trình hạ tầng tại Việt Nam.     Đại Tín Việt Nam không sản xuất các […]