Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Sản xuất – đúc lưới chắn gang trên mặt cầu đường bộ

Chúng tôi – Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam vừa hoàn thiện sản xuất – đúc lưới chắn gang trên mặt cầu đường bộ cho đối tác thực hiện thi công dự án theo đúng Tiêu chuẩn ngành về tiêu chuẩn thiết kế cầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Lưới chắn rác trên mặt cầu được chúng tôi thực hiện đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu về thoát nước mặt cầu và đường đầu đảm bảo thoát nước mặt an toàn và hữu hiệu sao cho ít hư hại nhất đối với cầu và an toàn tối đa cho xe cộ đi lại.

Hoàn thiện đơn đặt hàng lưới chắn gang trên mặt cầu

Một số lưu ý khi sử dụng lưới chắn gang trên mặt cầu đường bộ

Nếu Chủ đầu tư không có đòi hỏi đặc biệt để kiểm tra nước thoát ra từ ống thoát nước và đường ống thì cần xét đến:

  • Ít nhất ống phải nhô ra khỏi cấu kiện thấp nhất của kết cấu phần trên là 100 mm,
  • Đặt ống thoát nước có miệng loe 450 để xả nước không rơi vào cấu kiện cầu,
  • Ở chỗ có thể và được phép có thì thể cho nước chảy tự do hoặc qua cửa thoát nước trên đường người đi;
  • Dùng các cút nối có góc không lớn hơn 450; và
  • Dùng các ống thông.
  • Ống thoát nước mặt cầu phải được thiết kế và lắp đặt sao cho nước từ mặt cầu hoặc mặt đường được dẫn ra xa khỏi các cấu kiện của kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới.
  • Lỗ thoát nước hoặc hố thu nước của mặt cầu phải đủ để thoát nước và dễ làm sạch. Kích thước bên trong tối thiểu của ống thoát nước thông thường không được ít hơn 100 mm
  • Nước chảy xuống rãnh đường cần được chặn lại không cho chảy vào cầu. Rãnh thoát nước ở đầu cầu cần phải có đủ khả năng thoát toàn bộ nước được gom lại.
  • Nước chảy từ mặt cầu cần được bố trí phù hợp với các đòi hỏi về môi trường và an toàn giao thông.

Các hố thu nước trong kết cấu ở nơi cần có phải đặt ở điểm thấp nhất. Mặt cầu và mặt đường cần thiết kế tránh đọng nước nhất là ở những khe nối mặt cầu. Đối với mặt cầu có mặt không nguyên khối hoặc có ván khuôn để lại cần xét thoát phần nước có thể đọng ở mặt tiếp giáp.