Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Nắp hố ga khung vuông dương nắp tròn

Nắp hố ga khung vuông dương nắp tròn có tác dụng kép vừa là nắp hố ga vừa là song chắn rác hiệu quả do được thiết kế phần khung bằng những nan nhỏ. Loại này rất phù hợp cho những công trình muốn tiết kiệm ngân sách cũng như có những đặc điểm đặc biệt.