Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Nắp hố ga A15

Sản phẩm Nắp hố ga A15 thuộc Nhóm1: Cấp A, Tải trọng >= 15kN~ 1,5 tấn chỉ sử dụng cho những nơi dành riêng cho người đi bộ hoặc xe đạp theo quy định yêu cầu kĩ thuật cho thiết kế, phương pháp thử đối với Nắp hố ga.

Danh mục: