Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Nắp hố ga D400

Sản phẩm Nắp hố ga D400 thuộc nhóm cấp D, tải trọng >= 400kN ~ 40 tấn sử dụng trên lòng đường, bãi đỗ xe dành cho mọi phương tiện theo Tiêu chuẩn EN 124 Châu Âu về nắp hố ga.

Danh mục: Từ khóa: