Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: bốc xếp nắp hố ga

Cận cảnh quá trình bốc xếp nắp hố ga và song chắn rác đi công trình

Cận cảnh quá trình bốc xếp nắp hố ga và song chắn rác đi công trình trên mọi miền của Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đại Tín Việt Nam Tất cả các cảnh ghi này được ghi hình trực tiếp tại Nhà máy sản xuất và kho nguyên vật liệu: Cụm Công […]