Nắp hố ga - Song chắn rác - Nắp bể cáp Đại Tín

Tag Archives: Giá đỡ song chắn rác

Bản vẽ chi tiết giá đỡ lưới chắn rác bằng thép hình

Bản vẽ chi tiết giá đỡ lưới chắn rác bằng thép hình

Trong chủ đề hôm nay về bản vẽ chi tiết giá đỡ lưới chắn rác bằng thép hình, chúng tôi sẽ tiếp tục nội dung đã viết trước đó liên quan đến Bản vẽ chi tiết mương gang, cửa thu nước thông dụng chống mùi hôi đã được cập nhật. Ghi chú: Kích thước bản vẽ: cm, […]